محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان یزد معرفی شد.

به گزارش نارین، در نشست مجمع نمایندگان استان یزد، محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان معرفی شد.

گفتنی است که پیش از این سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد ریاست مجمع نمایندگان استان را بر عهده داشت.