استاندار یزد اظهار داشت: تامین پایدار آب شرب مورد نیاز مردم استان مستلزم توجه مستمر به پایداری شبکه‌ها، خطوط انتقال و نیز منابع ذخیره سازی مناسب است.

به گزارش نارین‌خبر، استاندار یزد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تامین پایدار آب شرب مورد نیاز مردم استان مستلزم توجه مستمر به پایداری شبکه‌ها، خطوط انتقال و نیز منابع ذخیره سازی مناسب است.

محمدعلی طالبی افزود: در تامین آب شرب مورد نیاز استان اقدامات مناسبی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد:در یک روز کاری فرصتی شد تا از طرح های در دست اجر شامل سه منبع بزرگ ذخیره آب به ظرفیت ١١٠ هزار مترمکعب، بازدید و برای تسریع در تکمیل آنها برای بهره‌برداری تا تابستان آینده تصمیماتی گرفته شود.

مخازن ذخیره آب ۵۰ هزار مترمکعبی شهر یزد، ۴۰ هزار مترمکعبی « سنگاوی » و ۲۰ هزار مترمکعبی « مرور» میبد  از جمله این طرح هاست.
با بهره برداری از این سه طرح ، مجموع ذخایر آب استان به میزان  قابل توجهی افزایش می یابد طوری که این مخازن گنجایش ذخیره آب شرب مورد نیاز برای مصرف ۱۰ ساعت استان را دارد.

یزد در ناحیه مرکزی ایران در منطقه گرم و خشک کشور قرار دارد و با توجه به فقر منابع آب شیرین، از لحاظ تامین این ماده حیاتی با ارزش اقتصادی بالا متکی به آب انتقالی از خارج استان است که در حال حاضر بخشی از آن از زاینده رود تامین و طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان نیز در حال اجراست.

میزان بارش سالانه در یزد ۱۱۰ میلیمتر  و میزان تبخیر حدود چهار هزار میلیمتر است و پاییز در حالی در استان به پایان رسید که میانگین بارش آن نسبت به نرمال دوره مشابه ۱۰.۳ درصد افزایش دارد اما در مقایسه با سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش بارش عمدتا مربوط به استان‌های همسایه زاگرس مرکزی تا جنوبی و مرکز کشور و کاهش آن در استان‌های نوار شمالی و جنوبی است.

در بین استان‌های کشور بیشترین افزایش در یزد با ۹۵ درصد و بیشترین کاهش در استان هرمزگان با ۶۳ درصد نسبت به نرمال ثبت شد.