بنا بر تصمیم مقامات آموزش‌وپرورش کشور، محسن موحدی‌فرد به عنوان مدیرکل جدید آموزش‌وپرورش استان یزد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار نارین، بنا بر تصمیم مقامات آموزش‌وپرورش کشور، محسن موحدی‌فرد به عنوان مدیرکل جدید آموزش‌وپرورش استان یزد معرفی می‌شود و آقای عباسعلی‌ دانافر از این سمت تودیع می‌شود.

محسن موحدی‌فرد یکی از مدیران موفق و پرتلاش شهرستان میبد می‌باشد که طی دوران مدیریت خود در آموزش‌وپرورش شهرستان میبد اقدامات موثری در حوزه عمران و مدرسه‌سازی به انجام رسانده است.

از قرار معلوم مراسم معارفه وی روز شنبه ۱۳ دیماه ۹۹ با حضور استاندار یزد در مرکز استان برگزار خواهد شد.