سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: شهرستان استان یزد در وضعیت آبی و ۵ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

به گزارش نارین‌خبر، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به اینکه وضعیت استان زرد است گفت: شهرستان‌های ابرکوه، بافق، خاتم، تفت و مهریز در وضعیت زرد و شهرستان‌های اردکان، اشکذر، بهاباد، میبد و یزد در وضعیت آبی قرار دارند.

سلمانی افزود: وضعیت آبی به معنای کم خطر بودن وضعیت شهرستان‌ها و وضعیت زرد به معنای خطر متوسط شهرستان‌ها است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۵۹ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و از این تعداد ۵۶ نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.