شهردار شهر بفروئیه از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرنگار نارین، محسن فلاح‌یخدانی چهارشنبه هفته گذشته استعفای خود را تنظیم و به شورای شهر بفروئیه ارائه کرده است؛ اما گویا شورای شهر بفروئیه موافقتی در پذیرش این استعفا نداشته است.

شنیده‌ها از اجباری بودن این استعفا حکایت دارد.