رئیس بیمارستان امام جعفرصادق (ع) میبد گفت: در فاز اول، کادر بهداشت و درمان واجد شرایط هستند تا واکسن دریافت کنند.

به گزارش نارین‌خبر، محمدهادی فرحزادی با بیان اینکه در تزریق دوز اول واکسن عوارضی مشاهده نشده است، افزود: در دوز اول ۸۷ درصد ایمنی و دوز دوم که تکرار خواهد شد تا ۹۱ درصد ایمنی ایجاد می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان میبد هم گفت: کادر بهداشت و درمان، پرسنل داروخانه ها، آزمایشگاه ها، آسایشگاه‌های معلولان ذهنی و حرکتی و جانبازان بالای ۵۰ درصد تنفسی در فاز اول دریافت واکسن قرار دارند.

دکتر مهدی حفیظی افزود : هر واکسنی توسط وزارت بهداشت مورد تایید باشد و در سیستم شبکه بهداشت برای واکسیناسیون توزیع شود، مورد تایید همه است و مردم می‌توانند واکسن را با اطمینان خاطر دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این واکسن عارضه نداشته یا عوارض آن جزئی است، گفت : افراد مسن بین ۶۰ تا ۶۵ سال دارای بیماری زمینه‌ای در مرحله بعدی واکسیناسیون قرار دارند و سپس همه افراد جامعه تا سال ۱۴۰۰ به صورت مرحله به مرحله واکسن دریافت خواهند کرد.