همزمان با روز شهردار، بنرهایی حاوی تصاویر بزرگ تبلیغاتی از شهردار میبد در بیلبوردهای متعلق به این مجموعه قرار گرفته است.

میبدما نوشت: اگر این روزها سری به شهر بزنید متوجه می‌شوید که بنرهایی حاوی تصاویر بزرگ تبلیغاتی از شهردار میبد در بیلبوردهای متعلق به این مجموعه قرار گرفته است.

این اقدام که به بهانه «روز شهردار» انجام گرفته، انتقادات زیادی را در مردم برانگیخته و بسیاری از مردم استفاده از امکانات شهرداری برای تبلیغات شخص شهردار و موفق جلوه دادن عملکرد وی را کاری ناشایستی می دانند.

شنیده ها حاکی از این است تبلیغات مذکور به همین‌جا ختم نمی‌شود و کلیپهایی تبلیغاتی برای شخص شهردار در راه است!

همه مسئولین باید بدانند که کاری که انجام می‌دهند در واقع تکلیف و وظیفه قانونی‌شان است و در ازاء آن از بیت‌المال حقوق و مزایای درخوری دریافت می‌کنند و این نوع تبلیغات شخصی نوعی فخرفروشی و نمک پاشیدن به زخم مردم زجر دیده در این شرایط اجتماعی نابسامان کشور و شهرمان می‌ باشد.