حسن روحانی : کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است.