طبعاً فرهنگ‌های متفاوت و مختلف وقتی در سرزمینی به هم می‌رسند، باید مدیریت شوند و اگر مدیریت درستی نشوند، آسیب‌هایی را برای ما در پی خواهند داشت.

جمعیتِ توی نوبت «طب کار» نشان می‌داد حالا حالاها باید منتظر بمانم! جمعیت، جوان و سرحال بود و برای آینده شغلی خود قدم‌های اول را برمی‌داشت. توی صف جاگیر نشده بودم که گفتگوهای دو نفره و شوخی‌های چند نفره مرسوم این فضاها، نشان داد لهجه‌ها، نه‌تنها میبدی که گاهی فارسی هم نیستند! جوانی به‌صورت تصویری با مردی از اقوام ارتباط گرفته بود و غلیظ، عربی صحبت می‌کرد. چندنفری به لهجه‌ شیرین جنوبی، شوخی می‌کردند و برخی هم در سکوت به در و دیوار مطب نگاه می‌کردند. منشی، گاهی برای صدازدن افراد، به مشکل می‌خورد! فامیلی‌ها، دهقانی، کارگر، امامی و آقایی و … نبودند و نه‌تنها به این سادگی که حتی قابل تلفظ هم نبودند.

نوبتم که شد داخل اتاق دکتر رفتم؛ قبل از سؤالات رگباری مرسوم مانند«به دارویی حساسیت داری؟»، «سابقه بیماری داشتی؟»، «سابقه عمل جراحی داری؟» و …؛ سؤال اول را خودم همراه با تعجب پرسیدم: «چقدر اینجا غیربومی داریم؟!» و جواب شنیدم: «هشتاد درصد مراجعین ما میبدی نیستند!» به همین سادگی!

اشکالی به هم‌وطنان عزیز ایرانی ما نیست، که دنبال روزی رفتن و کسب حلال از کمترین حقوق شهروندی است، حتی شاید اشکال به مسئولینی که در شهرستان‌های موردنظر توان ایجاد شغل مناسب برای این عزیزان را نداشته‌اند هم نباشد؛ اما به ما اشکال وارد است؛ هرچند دیر است که بگوییم از همان ابتدای امر و در آغاز حرکت پررنگ صنعتی در شهرستان باید به‌نوعی مدیریت می‌کردیم که کارگر غیر میبدیِ ما از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان به میبد تأمین می‌شد که هم‌خوانی و قرابت فرهنگی و اجتماعی بیشتری باهم داشتیم و حتی سکونت این نیروی ورودی هم طبیعتاً در میبد متمرکز نمی‌شد و به‌راحتی با سرویس به بیرون منتقل می‌شد؛ اما مدیریت بعدی آن که شاید تا حدی دیر شده را متأسفانه اعمال نمی‌کنیم؛ این باعث شده امروز تمام آنچه که داشته‌های ما در فرهنگ، آداب، رسوم، سنن و اخلاق بوده و هست، تحت‌الشعاع اختلاط زیستی در میبد قرار بگیرد!

بی‌شک غیربومی‌ها از هم‌وطنان عزیز و از گوشت و خون ما هستند، اما طبعاً فرهنگ‌های متفاوت و مختلف وقتی در سرزمینی به هم می‌رسند، باید مدیریت شوند و اگر مدیریت درستی نشوند، آسیب‌هایی را برای ما و حتی برای همین دوستان هم‌وطن غیر بومی باعث می‌شوند که امروز به خوبی آنها را درک کرده و می‌کنیم!

میبد، باید برای آینده همه ما و فرزندان ما جایی برای زندگی سالم به همراه امنیت روانی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی مساعد باشد، که با این مسیری که طی کرده ایم، حداقل امروز همه‌ی اینها به چالش های بسیار سختی دچار شده اند! حتماً برای کنترل این وضعیت باید کارهایی انجام شود، که اوضاع به این منوال پیش نرود!

  • نویسنده : احمد کریمی