محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

به گزارش نارین‌خبر، محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم لحظاتی پیش برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد و ثبت‌نام کرد.

عده‌ای از هواداران وی در بیرون وزارت کشور به استقبال او رفتند.

احمدی‌نژاد پس از ثبت‌نام در انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خداوند بزرگ را سپاسگزارم که یکبار دیگر با ملت ایران سخن می‌گویم.

وی ادامه داد: اینجانب فرزند ملت ایران هستم و دولت ایرانی تشکیل خواهم داد.

این گزارش حاکی است هنگام ورود رئیس دولت‌های نهم و دهم به ستاد انتخابات کشور حواشی میان بعضی همراهان او و کارکنان ستاد رخ داد.