نماینده مردم تفت و میبد در مجلس گفت: نداشتن شفافیت لازم توسط نامزدهای انتخابات شوراها سبب فرصت سوزی می‌شود.

به گزارش نارین‌خبر، سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: نامزدهای شوراها از برخی وعده و وعیدهایی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نظیر ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و سایر برنامه هایی که وعده داده شد اما اجرایی نشد، عبرت بگیرند، و در چارچوب قانون به مردم وعده بدهند.

وی عنوان کرد: قوانین و مقررات، درآمدهای شهرداری و توان و اختیارات افراد مشخص و شفاف است بنابراین نمایندگان وعده‌های بی اساس ندهند زیرا وعده بی اساس و عدم شفافیت کاندیداها، سبب فرصت سوزی می شود.

میرمحمدی ادامه داد: وعده‌های احساسی و بی پایه ای که با توانمندی و پتانسیل‌های افراد و شهرداری‌ها تطبیق ندارد، عامل سلب اعتماد مردم می شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس در مورد شفافیت نامزدها عنوان کرد: رزومه افرادی که برای شورای شهر ثبت نام می کنند، به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین حتی اگر عده ای شفافیت لازم را نداشته باشند، صلاحیت آنها به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در مورد شفافیت در برنامه ها نیز عنوان کرد: کسانی که وارد شوراها می شوند، دقت داشته باشند که برنامه های شهرداری‌ها در حوزه های مختلف عمران شهری، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سرمایه گذاری و … شفاف است و هر تغییری در این برنامه ها باید در چارچوب قوانین باشد در غیر این صورت دست او بسته است و وعده او به مردم عملی نخواهد شد.

میرمحمدی تاکید کرد: بنابراین آنچه که نامزدها می توانند شفاف کنند، اولویت برنامه های آنهاست و تعیین اولویت‌ها می تواند برنامه کاندیدا را شفاف کند کسانی که می خواهند وارد شوند اولویت ها را شفاف اعلام کنند.

وی ضمن دعوت از کاندیداهای انتخابات شورا برای شرکت در چالش شفافیت و ثبت نام در سایت «از ما» گفت: کاندیداها لطفاً در چارچوب برنامه های شهرداری و وظایف شورا و بر اساس میزان اعتبارات شهرداری به مردم وعده و وعید بدهند.