نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی دوز اول واکسن برکت را دریافت کرد.

به گزارش نارین‌‌خبر، دکتر سیدجلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، دوز اول واکسن برکت را دریافت کرد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان یزد گفت: دکتر میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه دوز اول واکسن برکت را دریافت کرد

دکتر موسوی افزود: این واکسن، محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است و به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: واکسن برکت با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) تولید شده و قرار است تا پایان شهریور ماه بخش عمده ای از نیاز کشور به وسیله این واکسن تامین شود.