بر اساس آمارها،بارندگی های امسال و از ابتدای سال آبی تا روز پنجم شهریور بیش از 50 درصد نسبت به مشابه سال قبل از آن کاهش یافته است.

به گزارش نارین‌خبر، در حالی که تنها ۲۵ روز دیگر تا پایان سال آبی ( ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ) باقی مانده ۱۴۲.۹ میلیمتر بارندگی میانگین کشور اعلام شده در حالی که این میزان در سال گذشته ۲۹۰.۲ و در بلندمدت ۲۳۱.۳ میلیمتر بوده است.

براین اساس ، میزان میانگین بارش های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰.۸ و نسبت به بلندمدت نیز ۳۸.۲ درصد کاهش یافته و زنگ خطری برای سفره های زیرزمینی و سدهای کشور است که بخشی از مشکلات آن را در تابستان تجربه کردیم.

بر اساس جدول آمارهای مرکز پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی ، در این مدت کمترین میزان بارندگی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به استانهای هرمزگان ( با ۸۴.۶ درصد کاهش ) ، سیستان و بلوچستان ( با ۸۰.۷درصد کاهش ) ، کرمان ( با ۷۲.۶ درصد کاهش ) ، خراسان رضوی ( با ۶۱.۹درصد کاهش ) و خراسان جنوبی ( با ۶۱.۸درصد کاهش ) بوده است.

در عین حال کمترین میزان بارندگی ها نسبت به بلندمدت در استانهای هرمزگان ( با ۶۷.۱ درصد کاهش ) ، سیستان و بلوچستان ( با ۶۴.۲درصد کاهش ) ، کرمان ( با ۵۹ درصد کاهش ) ، کرمانشاه ( با ۵۱.۶درصد کاهش ) و خراسان رضوی ( با ۴۹.۹درصد کاهش ) گزارش شده است.

در واقع در تمام استانهای ایران ، کاهش بارندگی ها را شاهد هستیم منتها این کاهش متفاوت است به گونه‌ای که کمترین کاهش‌ها نسبت به بلندمدت مربوط به استانهای مازندران ( با ۱۵ درصد کاهش ) ، تهران( با ۱۸.۵درصد کاهش ) ، کهگیلویه و بویراحمد ( با ۱۸.۷ درصد کاهش ) ، البرز ( با ۲۰.۱درصد کاهش ) و بوشهر( با ۲۲.۴ درصد کاهش ) بوده که اوضاع بهتری نسبت به سایر استانها دارند.

البته وضعیت جایگاه استان‌ها در کمترین کاهش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با بلندمدت تغییراتی دارد به گونه ای که این کمترین کاهش بارندگی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد ( با ۱۶.۷ درصد کاهش ) ، آذربایجان شرقی ( با ۲۶.۵ درصد کاهش ) ، اردبیل ( با ۳۰.۸۷ درصد کاهش ) ، مازندران ( با ۳۱.۹ درصد کاهش ) و چهارمحال و بختیاری( با ۳۲.۶ درصد کاهش ) بوده این در حالی است که این استانها در سالهای گذشته عمدتا با رشد بارندگی ها مواجه بودند ولی امسال اوضاع بسیار متفاوتی را تجربه کرده اند.

این آمارها به همین جا ختم نمی شود و به گفته رئیس سازمان هواشناسی بارش‌ها در اکثر مناطق کشور طی پاییز ۱۴۰۰ هم کمتر از نرمال خواهد بود.

پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که استان‌های اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری،‌ لرستان، خوزستان و ایلام نسبت به سایر استان‌ها از شرایط حادتری برخوردارند.

بر اساس این اطلاعات ، استانها مرکز ، شرق و جنوب شرقی کشور بیشترین آسیب های ناشی از کاهش بارندگی و خشکسالی ها را دیده و خواهند دید و اگر مدیریت مصرف و برنامه ریزی جدی برای کاهش مصرف آب در این استانها به صورت عملگرایانه مدنظر قرار نگیرد باید شاهد اتفاقات ناخوشایندی در آینده نزدیک بویژه در فصل زمستان باشیم.

  • منبع خبر : فارس