مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با تأکید بر اینکه نمی‌توان برای هر منطقه نسخه واحدی جهت بازگشایی مدارس پیچید، از آموزش ترکیبی و بازگشایی تدریجی مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش نارین خبر، «محسن موحدی فرد» در ارتباط با خبر شبکه استانی یزد ضمن بیان اینکه ستاد ملّی مقابله با کرونا مجوز کلی بازگشایی مدارس را به ما داده است، گفت: مهمترین اصل در بازگشایی مدارس، سلامت دانش‌آموزان است.

این مقام مسئول، ادامه داد: به دلیل شرایط جغرافیایی و شرایط کرونایی متفاوت شهرستان‌های استان و جمعیت دانش‌آموزان در هر منطقه، نسخه واحدی برای بازگشایی نمی‌توان پیچید ولی در مناطق روستایی و کم جمعیت ابرکوه و خاتم با سرانه هر دانش‌آموز دو مترمربع آموزش حضوری را خواهیم داشت.

وی در مورد واکسیناسیون فرهنگیان نیز، اضافه کرد: تاکنون ۸۵ درصد دوز اول و حدود ۳۰ درصد هر دو دوز را دریافت کرده‌اند و تا اول مهرماه، امیدواریم به عدد ۸۵ برسیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، یادآور شد: آموزش ترکیبی؛ به صورت ابتدا آموزش در شبکه  شاد و بعد به تدریج با واکسیناسیون دانش‌آموزان، بازگشایی تدریجی را در برنامه خواهیم داشت ولی برای پایه اول و دوم به لحاظ اهمیت حتما آموزش حضوری در برنامه خواهد بود.