با نگاه و نگرشی اجرایی و عملیاتی با مدیریت و راهبری و امامت اهل بیت رسول‌الله به‌ویژه امامان معصوم بشر در گذر زمان نه قدر انبیاء الهی را و نه قدر پیامبر خاتم و نه قدر اهل بیت او را داشتند و تا توانستند از سر بی معرفتی در حق ایشان ظلم روا داشته و یکی پس از دیگری را به شهادت رسانیدند.

او را خاتم انبیاء می شناسیم زیرا بعنوان یکصد و بیست و چهار هزارمین پیامبر الهی، ماموریت رسالت و نبوت را به پایان رسانید. ولادت او از حیثی ولادت کتاب و شریعت کامل آسمانی و توحیدی بنام قرآن و اسلام است که نه تنها دیگر کتب و ادیان قبل از خود را باطل و نادیده می انگارد بلکه تمام آنها را ( بشرط عدم تحریف ) تایید و مورد حمایت و تقویت قرار میدهد و لذا کتاب و شریعت خود را که غیر قابل تحریف و همیشه سرزنده و پویاست کمال یافته و جامع همه آنها دانسته و برای هدایت و رستگاری نوع بشر، بدور از هر نقص و عیب و ضعفی معرفی می‌نماید. و بواقع اصلی ترین نشان معجزه بودن آن نیز همین تازگی و بدور از کهنگی در تمام عصر ها و زمان هاست،  چه آنکه تمامی نیاز مادی و معنوی بشر را در هر عصر و زمانی به نافذترین و کاملترین وجه پاسخگو می باشد. دلیل پایان ماموریت نبوت توسط پیامبر رحمت که دیگر بعد از او بشر پیامبری بخود نخواهد دید، صریح کلام وحی است ، آنجا که میفرماید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی( آیه اکمال دین، ۳ مائده)

جالب اینکه قبل از این پیام امید بخش، خدای متعال در کلام دیگری(آیه ابلاغ، ۶۸ مائده) ضمن اعلان پایان ماموریت رسالت و نبوت و بویژه ۲۳ سال مجاهدات خود ایشان را در گرو انجام آخرین ماموریت که از حیثی سرآغازی برای حرکتی نوین در عرصه هدایتگری بشر بنام دوران امامت و ولایت ، رقم خورد و رسول مکرم اسلام نه فقط پایان که البته مکتب و کتاب او ضمانت بقاء یافته و برای تاثیر گذاری در تار و پود زندگی بشر تا رسیدن به سعادت و رستگاری و درک امنیت و عدالت و پاکی، آغاز دوباره ای شد.

منتهی با نگاه و نگرشی اجرایی و عملیاتی با مدیریت و راهبری و امامت اهل بیت رسوالله بویژه امامان معصوم (سلام الله علیهم اجمعین) اگرچه بشر در گذر زمان نه قدر انبیاء الهی را و نه قدر پیامبر خاتم و نه قدر اهل بیت او را داشتند و تا توانستند از سر بی معرفتی در حق ایشان ظلم روا داشته و یکی پس از دیگری را به شهادت رسانیدند که از آن جمله است امام صادق علیه السلام ، تا بدانجا که خاتم اوصیاء امام  زمان ارواحنا فداه نیز رنج غیبتی طولانی را تا آمادگی محبان و دوستداران حضرت برای یاری او در ریشه کن کردن بساط ظلم و ستم و فسق و فجور از تمام عالم بدوش می کشند، که امید می رود با ظهور و فرجش بفضل الهی سراسر جهان تحت لوای مکتب توحیدی و نظام سیاسی برآمده از نهضت جهانی مهدوی عج ، زندگی به تمام معنی انسانی و اسلامی را تجربه نماید و بشریت را به آرزوی دیرین خود برساند انشالله.

هرچند تحقق این امر مهم نیز مستلزم خواست و اراده بشریت تشنه عدالت و معنویت است که بدنبال نجات حیات بشر از هرگونه پلشتی و ناهنجاری است و این آمادگی نیز جز از راه پیروی مکتب و شریعت نبوی و تبعیت از اهل بیت با درک روح مسلمانی و راز و رمز بندگی خدا ممکن نخواهد بود.

روح مسلمانی و راز بندگی؛

مجموعه معارف اسلامی حول سه محور اساسی تشکیل یافته که از حیثی ناظر بر روح مسلمانی و راز و رمز بندگی خداست.
۱- موضوعات و مباحث شناختی و نظری که باید با استفاده از دو ظرفیت عقل و قلب دریافت و به مرحله علم و باور و معرفت عقلی و قلبی رسیده و در نهایت از مجرای خدا شناسی و خدا باوری به مراتب عالیه ی ایمان و یقین و شهود قلبی نائل آید.

لذا اصلی ترین نشان تسلیم در برابر خدا و بندگی خالصانه او، عقل و قلبی است مشغول به خالق هستی ، و اقناع و اغنای این دو ظرفیت و بالاخره خضوع و خشوع آن بطور مستمر و بی وقفه  در برابر خالق  رحمن و رحیم است. والبته این مرحله رو ما به اصول دین یعنی: ( توحید و معاد و نبوت و امامت و عدل )  می شناسیم ، و از آنجا که بمنزله اصل و ریشه و بیخ و بن معارف دینی است ، از آن به اصول دین و یا اصول اعتقادات و یا مباحث کلامی و عقائد اسلامی یاد می شود.

چنانکه عنایت دارید در این محور بنا نیست اقدام عملی خاصی صورت پذیرد، بلکه در این قسمت که اساسا در حکم پایه اصلی و مهمترین بخش معارف اسلامی است ، تنها کافیست عقل و قلب را با تفکر و اندیشه و توجه و تمرکز ، نسبت به این اصول حساس و مشغول نموده تا با استفاده از ابزار و یا فرصتهای مطالعه و آموزش و تربیت و ممارست و تمرین و… و قرار گرفتن بر ریل بلا انقطاع ذکر و یاد خدای منان ، در نهایت گام اول برای رسیدن به کمال و سعادت و رستگاری با صلابت و موفقیت برداشته بشود.

  • نویسنده : ابوالقاسم علیزاده