عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد با انتشار توییتی به بیانیه اخیر طلاب و روحانیون شهرستان‌های میبد و اردکان در زمینه جلوگیری از صدور مجوز و استقرار صنایع آلاینده در دشت یزد - اردکان پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار نارین، مهران فاطمی در توئیتی و در پاسخ به بیانیه اخیر طلاب و روحانیون میبدی و اردکانی که از استاندار خواسته بودند تا جلوی صدور مجوز و استقرار صنایع جدید آلاینده و کارگرمحور در دشت یزد – اردکان را بگیرد، عنوان کرد:

«حفاظت از محیط زیست در راستای صیانت از سلامت مردم، اصل غیر قابل اغماض در توسعه استان است. رویکرد توسعه به ویژه در پهنه دشت یزد – اردکان بر ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده نظارت جدی و آلایندگی صنایع موجود و رویکرد استقرار صنایع های تک و سبز استوار است و هیچ چیز بر سلامت مردم اولویت نخواهد یافت.»

یادآور می‌شود که ۲۲۱ نفر از طلاب و روحانیون شهرستان‌های میبد و اردکان طی بیانیه‌ای خطاب به استاندار یزد بازنگری در الگوی توسعه صنعتی در پهنه دشت یزد – اردکان را خواستار شده بودند.