دومین همایش سوارکاران اسب‌های فاخر ایرانی با به نمایش گذاشتن نژادهای مختلف این حیوان در شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش نارین‌خبر، دومین همایش سوارکاران اسب‌های فاخر ایرانی با به نمایش گذاشتن نژادهای مختلف این حیوان روز جمعه در ورزشگاه روستای مهرآباد شهرستان میبد برگزار شد.

این همایش با استقبال مردم روبرو شد و تعدادی از تماشاگران شهرهای مختلف استان یزد در آن حضور یافته بودند.