مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، پیشنهاد داد: طرح ابتکاری "۱۰ به یک" با هدف تشویق افرادی که بنا بر هر دلیلی تاکنون واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند در این استان اجراء شود.

به گزارش نارین خبر، «محمد حسین زارع» در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، افزود: در قالب این طرح که می تواند از هم اکنون آغاز و تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه یابد هر ۱۰ نفر از افرادی که واکسن دریافت کرده اند تلاش می کنند که یک نفر از نزدیکان، همکاران و اعضای خانواده خود را که تاکنون واکسن کرونا نزده اند تشویق به دریافت آن کنند.

وی میزان جمعیت دریافت کننده واکسیناسیون در استان یزد تا این لحظه را ۸۵ درصد اعلا کرد و افزود: در صورت اجرای صحیح و موفق این طرح، این رقم به ۹۵ درصد خواهد رسید و ضمن رسیدن به نقطه دلخواه، یزد در زمینه میزان دریافت واکسن در کشور سرآمد خواهد شد.

دکتر زارع با بیان اینکه برای اجرای این طرح لازم است هر ۱۰ درصد جمعیت استان ، یک درصد واکسن نزده ها را تشویق به دریافت واکسن کنند ادامه داد: این طرح می تواند در ادارات، واحدهای صنعتی، مدارس، اصناف، خانواده ها و دیگر اقشار جامعه اجرا شود.

وی، یادآور شد: با اجرای این طرح می توان امیدوار بود که ۱۶ درصد از جمعیت استان که تاکنون به دلیل، ترس، ناآگاهی یا بیماری، حاضر به دریافت واکسن نشده اند را به این امر تشویق کرد.

به گفته وی برای موفقیت در اجرای این طرح لازم است بزرگان هر صنف نسبت به تشویق افراد تحت مجموعه خود که تاکنون واکسن نزده اند اقدام کنند.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه در مجموع ۱۶ درصد مردم استان به دلایل مختلف از تزریق واکسن کرونا خودداری می‌کنند، مقاومت پنج درصد آنها را «غیرعالمانه» عنوان کرد.

زارع افزود: طبق بررسی های انجام شده  پنج درصد این تعداد از تزریق واکسن می‌ترسند و از آن استقبال نمی کنند و ۶ درصد بقیه هم کسانی هستند که خود و یا خانواده های آنها درگیر بیماری هستند، لذا میلی به تزریق واکسن ندارند.

وی اظهار داشت: تعداد بستری ها و ترخیصی های روزانه در آبان ماه جاری در استان یزد ۸۰ تا ۱۰۰ نفر در نوسان بود؛ ۱۶ درصد هنوز دُز اول واکسن کرونا را در استان نزدند و میزان تزریق واکسن در دز دوم هم ۶۴ درصد است.