استاندار یزد طی حکمی «احمد رضا متالهی اردکانی» را به سمت شهردار اردکان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار نارین، استاندار یزد در این حکم آورده است؛

جناب آقای احمد رضا متالهی اردکانی بنا به پیشنهاد شورای اسلامی شهر اردکان و به موجب این حکم از تاریخ صدور برای مدت قانونی به سمت شهردار اردکان منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود در جهت نیل به الگوی ایرانی_اسلامی شهر، همه تلاش خود را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و بر اساس برنامه‌ها و راهبردهای مصوب شورا، مصروف آبادانی آن دیار در حوزه های مختلف عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نمایید.

بدیهی است در این مسیر؛ جلب مشارکت مردم، همکاری و تعامل با مسئولان محلی و دستگاه‌های ذیربط استانی و نیز حفظ و حراست از اموال عمومی، تقویت پاسخگویی و ارتقاء شفافیت در فعالیت‌های شهرداری مورد تأکید اینجانب می‌باشد.

توفیق جنابعالی را در ایفای مسئولیت‌های محوله با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی از پروردگار متعال خواهانم.