مانور اطفاء حریق توسط سازمان آتش‌نشانی شهرداری میبد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نارین، با اجرای مانور اطفاء حریق در حضور مدیران شهری و متخصصین و ارزیاب‌های سازمان آتش نشانی شهرداری یزد به منظور سنجش توان مهارتی و عملیاتی نیروهای سازمان آتش‌نشانی شهرداری میبد؛ وضعیت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری این سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

شهردار میبد، وجود تجهیزات مناسب در افزایش ضریب ایمنی در زمان مواجه با حوادث را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: در کنار تجهیزات مدرن، آمادگی و توان آتش نشانان در واکنش به شرایط اضطرار و مقابله با حوادث، امری حیاتی است.

بهارستانی هدف از سنجش توان مهارتی و عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری میبد را آگاهی از مشکلات و رفع نواقص و کمبودها قبل از بروز حوادث عنوان کرد و افزود: کهن شهر میبد دارای شاخص‌هایی مانند بافت تاریخی، توسعه شهری و وجود شهرک‌های صنعتی است که بر این اساس نیازمند توسعه ناوگان آتش نشانی با تجهیزات مدرن و متناسب با موقعیت فضاهای شهری به‌خصوص بافت تاریخی می‌باشد که در این راستا با حمایت مسئولین استانی و پیگیری‌های لازم در صدد ارتقای تجهیزات خواهیم بود.