شماره 139هفته‌نامه فرهنگی - اجتماعی نارین چاپ و منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نارین، شماره ۱۳۹هفته‌نامه فرهنگی-اجتماعی نارین چاپ و منتشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه کاغذی این نشریه را از کتابفروشی حسابی واقع در خیابان هفت تیر در شهرستان میبد تهیه کنند.