پس از تخصیص فرمانداری به شهرستان میبد آقایان محمد رضا شکوهی، حسینعلی فلاح، سید علی‌محمد نقیبی‌زاده، عباسعلی رضایی، محمدرضا رجایی و حسین فلاح در دولت‌های مختلف سکان فرمانداری شهرستان میبد را در دست داشته‌اند.

به گزارش نارین‌خبر، پس از تخصیص فرمانداری به شهرستان میبد و در دولت‌های مختلف آقایان محمد رضا شکوهی، حسینعلی فلاح، سید علی‌محمد نقیبی‌زاده، عباسعلی رضایی، محمدرضا رجایی و حسین فلاح سکان فرمانداری شهرستان میبد را در دست داشته‌اند.

این کرسی از فردا صبح به صورت رسمی به آقای سیدجمال سجادی‌پور واگذار خواهد شد.