بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، کشور درگیر فتنه‌ای بزرگ شد و آشوبگران خسارات بسیاری را به ملت و کشور زدند اما در نهایت آتش این فتنه با هوشیاری، بصیرت و حضور میلیونی مردم در نهم دی ماه خاموش شد.

به گزارش نارین‌خبر، سال ۸۸  و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، کشور درگیر فتنه‌ای بزرگ شد، فتنه‌ای که در آن آشوبگران با اغتشاشات خود خسارات بسیاری را به ملت و کشور زدند و در نهایت آتش فتنه با هوشیاری، بصیرت و حضور میلیونی مردم در نهم دی ماه خاموش شد تا مردم با بصیرت ما درس بزرگی برای برخی خواص بدهند و همچین تودهنی محکمی هم به دشمنان داخلی و خارجی نظام، انقلاب و مردم بزنند.

بر همین اساس در آستانه سالروز حماسه مردمی ۹ دی، برش‌هایی از یادداشت «چرا؟» در کتاب «فتنه تغلب» درباره پیدا و پنهان فتنه ۸۸، در ادامه آمده است: