مرحوم حاج صفرعلی محسنی‌فر پدر شهیدان رضا و محمد تقی محسنی‌فر به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار نارین، ساعتی پیش مرحوم حاج صفرعلی محسنی‌فر پدر شهیدان رضا و محمد تقی محسنی‌فر به دیار باقی شتافت.

پایگاه خبری نارین این ضایعه را به خانواده محترم این شهیدان تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارد.