مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از کشف و ضبط مقادیری برنج تقلبی از فروشگاه‌های استان خبر داد.

به گزارش نارین‌خبر، علی اکبر مختاری در این زمینه اظهار داشت: در چارچوب سیاست های تعزیرات حکومتی همچنین بر خورد با متخلفان و محتکران اقتصادی، رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان اتاق اصناف در قالب گشت مشترک از چندین فروشگاه بازدید به عمل آوردند و برای واحدهای متخلف گزارش تهیه کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد ادامه داد: از واحدهای متخلف مقادیری برنج تقلبی کشف و توقیف شد همچنین در زمینه عدم اعلام موجودی کالا، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مختاری با اشاره به عزم جدی تعزیرات حکومتی در برخورد با پدیده قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با شماره ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.