معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: تاکنون ۴۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال و واجد شرایط دوز سوم واکسن کرونا را در این استان دریافت کردند.

به گزارش نارین‌خبر، دکتر مسعود شریفی ظهر امروز در جمع برخی خبرنگاران با اشاره به اهمیت تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای مقابله با اومیکرون، اظهار کرد: از ابتدای شروع واکسیناسیون در استان یزد، یک میلیون و ۸۷۵ هزار و ۱۴۹دز واکسن به گروه‌های هدف تزریق شده است.

وی افزود: از تعداد کل واجدین شرایط تعیین شده برای واکسیناسیون، تاکنون ۸۹۲ هزار و ۸۷۵ دوز در نوبت اول و ۷۸۶ هزار و ۵۱۳ دوز در نوبت دوم به گروه‌های هدف تزریق شده است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: تاکنون ۹۲.۱ درصد افراد بالای ۱۲ سال دز اول و ۸۰.۷ درصد هر دو دز واکسن کرونا را دریافت کردند.

شریفی تاکید کرد: افراد بالای ۱۸ سال برای حفظ سلامت خود و دیگران نوبت سوم واکسن را دریافت کنند و همچنین با توجه به شیوع بالای امیکرون استفاده از ماسک به خصوص در اماکن عمومی سرپوشیده بسیار ضروری است.