آموزش در شهرستان های اردکان، میبد، ابرکوه، خاتم و مهریز به دلیل گسترش سویه جدید کرونا غیرحضوری شد.

به گزارش خبرنگار نارین، مدارس شهرستان‌های اردکان، میبد، ابرکوه، خاتم و مهریز به دلیل گسترش سویه جدید کرونا و تغییر رنگ بندی در شهرستان های مذکور، غیرحضوری شد.

بنابر خبری که از سوی روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اعلام شده، خطاب به مدیران، معلمان و دانش‌آموزان شهرستان‌های اردکان، میبد، ابرکوه، خاتم و مهریز آمده است؛ با توجه به گسترش سویه جدید کرونا و تغییر رنگ بندی در شهرستان های مذکور، کلیه آموزش ها تا پایان هفته آینده به صورت مجازی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.