در مراسمی با حضور حجت الاسلام موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات کشور از ۱۴ نفر از قضات نمونه استان یزد تجلیل شد.

به گزارش نارین‌خبر، در این مراسم از شهریار صفری رئیس شعبه یکم دادگاه کیفری یک استان، ابوالقاسم کریمی رئیس سابق شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان و معاون قضایی رئیس کل دادگستری، محمدرضا دشتی پور مستشار دادگاه تجدید نظر استان، یدالله جعفری رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان و محمد شریعت پناه مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تجلیل شد.

مرتضی حدادزاده رئیس دادگستری شهرستان مهریز، محمد حسن یاوری رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو یزد، سید مهدی همایونی معاون قضائی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد، حمیدرضا بابایی و محمد نعیمی نژاد معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از دیگر قضات نمونه استان بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از طاهره برزگر بفرویی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب اردکان، اعظم السادات منتظری دادیار دادسرای عمومی و انقلاب میبد، فاطمه شاه حسینی دادیار سابق عمومی و انقلاب یزد و مشاور قضائی فعلی دادگاه خانواده یزد و اقدس شریفی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب یزد تقدیر شد.

گفتنی است در بازرسی صورت گرفته در ابتدای سال توسط تیم اعزامی از دادسرای انتظامی قضات کشور و پس از بررسی‌های صورت گرفته در بیش از ۳۰ آیتم، ۱۴ نفر از قضات استان که بهترین عملکرد را داشته اند انتخاب و توسط ریاست قوه قضائیه مورد تشویق قرار گرفتند.