جلسه مشترک جمعی از طلاب اردکان و میبد با حضور نخبگان دانشگاهی و چند تن از کارشناسان صنعت برگزار شد.

به گزارش نارین؛ در جلسه‌ای که با حضور  جمعی از طلاب اردکان و میبد، نخبگان دانشگاهی و چند تن از کارشناسان صنعت در حسینیه کوشکنوی اردکان برگزار شد، به موضوع فقه صنعت و معدن پرداخته شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام زارع مدیر گروه ساباط، ضمن اشاره به مباحث فقهی در استفاده از مدل اقتصادی بخش صنایع و معادن، گفت: نباید اجازه داد هزاران میلیارد سرمایه این خطه‌ی معدن‌خیز فقط در حساب چند نفر معدود و محدود قرار گیرد و انفال عمومی ذیل سلطه نظام اقتصاد سرمایه‌داری تاراج شود.

وی افزود: برای اینکه معادن و انفال به‌عنوان اموال عمومی از سلطه افراد خاص بیرون رفته و در اختیار عموم مردم قرار گیرد، لازم است نوع سبک اقتصادی که در برداشت معادن و تولیدات صنایع وجود دارد، از شکل کارخانه‌ای با مدیریت عده‌ای معدود، به شکل کارگاهی و مدیریت عموم مردم تبدیل شود.
زارع با اشاره به عدالت اقتصادی در توسعه صنایع تاکید کرد: عدالت اسلامی در بخش انفال و معادن و صنایع وابسته به آن، اقتضا دارد که مسئولین میزان برداشت و استفاده از معادن را به صورت مساوی میان کارگاه‌های تولیدی تعیین کنند و از تصرف کارخانه‌ای در برداشت از معادن جلوگیری به عمل آورند.
این پژوهشگر فقه حکومتی در پایان تصریح کرد: ما با کارخانه‌دار و سرمایه‌دار مخالف نیستیم، بلکه با سیستم کارخانه‌داری که ذیل نظام سرمایه‌داری شکل گرفته است، مخالفیم؛ چون این سیستم، برداشت سیری‌ناپذیرِ انفال عمومی توسط سرمایه‌داران معدود را توجیه‌پذیر و کاملا قانونی می‌داند.

زارع ادامه داد: مسئولین نیز چون سبک جایگزین اسلامی ندارند به بهانه تولید ملی از سیستم کارخانه‌داری که به ضرر مردم و منافع عمومی کشور است، حمایت می‌کنند.

در ادامه این جلسه جمعی از طلاب میبد و اردکان، برخی از نخبگان دانشگاهی و کارشناسان صنعت نیز به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

گفتنی است در پایان این جلسه بیانیه‌ای خطاب به مسئولین میبد و اردکان در اعمال قواعد فقهی در نوع برداشت از معادن و شیوه تولیدات صنعتی، قرائت شد.