المان میدان سردار سلیمانی با حضور مدیر حوزه‌های علمیه کشور، معاون استاندار یزد و شهردار میبد رونمایی شد.

به گزارش نارین‌خبر، شهردار میبد در این مراسم با اشاره به اینکه المان میدان سردار سلیمانی با الهام از نقش زیلو طراحی شده است، گفت: میدان سردار سلیمانی که این المان در وسط آن قرار گرفته، دارای هشت نخل به یاد هشت سال دفاع مقدس است.

مجید بهارستانی افزود: المان دارای چهار وجه است که یاد چهار درگاه ورودی به بهشت را نشان می‌دهد. وسط المان، سروی کاشته شده که نماد استقامت نیرو‌های جبهه مقاومت بوده و در وسط المان هم تصویر سردار سلیمانی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برای طراحی و اجرای این المان ۵۰۰ میلیون هزینه شده است.