مدیر کل کمیته امداد استان یزد گفت: طی سال گذشته 123میلیارد تومان کمک‌معیشت به بیش از 21 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد پرداخت ‌شده است.

به گزارش نارین‌خبر، محمد شجاعان بابیان اهمیت تأمین حداقل نیازهای معیشتی خانواده‌های تحت حمایت به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خدمت‌رسانی، گفت: طی سال گذشته  ۱۲۳میلیارد تومان کمک‌معیشت به بیش از ۲۱هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد پرداخت ‌شده است.

وی با اشاره به میزان کمک‌معیشت پرداختی به خانوار تحت حمایت این نهاد افزود: خانوار یک‌نفره تحت حمایت این نهاد ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان، دونفره ۵۰۰ هزار تومان، سه‌نفره ۷۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و پنج‌نفره به بالا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کمک‌معیشت دریافت کرده اند.

مدیر کل کمیته امداد استان یزد یادآور شد: معیشتی که به‌صورت ماهیانه به مددجویان پرداخت می‌شود ترکیبی از کمک‌معیشت تخصیصی کمیته امداد و کمک واریزی از محل هدفمندی یارانه‌ها است و علاوه بر این کمک‌ها مددجویان تحت حمایت یارانه دولت و یارانه معیشتی را نیز دریافت می‌کنند.