رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد از دستگیری متخلف شکار و صید در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش نارین‌خبر، علی اکبر کارگر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میبد حین گشت در منطقه شکار ممنوع مرور میبد موفق به دستگیری یک متخلف شکار و صید در هنگام شروع به شکار شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد گفت: از متخلف یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شد و در ادامه متخلف برای طی مراحل قانونی پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.