دانشجوی یزدی رتبۀ چهار رشتۀ ادبیات عرب را در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 کسب کرد.

به گزارش نارین‌خبر؛ «محمّد صالح کرمی» دانشجوی یزدی موفّق شد طی آزمون کارشناسی ارشد امسال در رشته ادبیات عرب رتبه چهار را به دست بیاورد.

وی که متولد سال ۱۳۷۹ در شهر هرات است؛ پیش از این رتبه ۹۸ رشته ادبیات و علوم انسانی را در آزمون کارشناسی کسب کرده و در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدان پاکنژاد استان یزد به تحصیل می‌پرداخت.

کرمی درباره چگونگی موفقیت خود در آزمون کارشناسی ارشد، گفت: بنده با هدف موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد از ترم اوّل به خواندن و تمرکز در درس‌های صرف و نحو که مهم‌ّترین درس ادبیات عرب است، پرداختم.

این دانشجوی خوش‌آتیه، افزود: همچنین به مطالعه سایر درس‌ها در دوره کارشناسی مشغول بودم اما تمرکز اصلی برای این آزمون را از بهمن‌ماه آغاز کرده که روزی چهار ساعت مطالعه می‌کردم و پس از عید به روزی هشت ساعت رسید.