رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد در پیامی اخذ مجوز نارین از هیأت نظارت را به مدیر این پایگاه اطلاع‌رسانی و جامعه خبری شهرستان میبد تبریک گفت.

متن پیام حجت الله خلیلی که به نارین‌خبر ارسال شده است، به شرح زیر می باشد.


جناب آقای محمد وحید کریم بیکی

مدیر مسئول نشریه الکترونیکی نارین

یکی از ارکان حقوق بشر و آزادی انسان ها اطلاع‌رسانی دقیق به آنها همراه با تعهد مسئولیت در لوای استفاده از ابزار رسانه‌های خبری اعم از خبرنگاری، سایت‌های خبری و … بدون موضع‌گیری سیاسی و احترام به حقوق مردم، دولت ها، فرق و گروه هاست.

بدین وسیله کسب مجوز نشریه الکترونیکی نارین را به شما، همکاران و جامعه خبری شهرستان میبد تبریک عرض می‌نمایم.

امید می‌رود با رویکرد پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان در اجرای رسالت خطیر اطلاع رسانی با رعایت قوانین و ضوابط حرفه‌ای، اخلاقی و اسلامی موفق باشید.

حجت‌الله خلیلی

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد