رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد با صدور پیامی کسب مجوز رسمی پایگاه خبری نارین نیوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام احمدعلی هنردوست که به نارین‌خبر ارسال شده، به شرح زیر است.

جناب آقای محمد وحید کریم‌بیکی

مدیر مسئول نشریه الکترونیکی نارین

بدینوسیله کسب مجوز نشریه الکترونیکی نارین نیوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به شما، همکاران و جامعه رسانه ای شهرستان میبد تبریک عرض می‌نمایم.

امید است در اجرای رسالت خطیر اطلاع رسانی با رعایت ضوابط و معیارهای قانونی اسلامی و اخلاقی موفق و سربلند باشید.

احمدعلی هنردوست – رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد –   ۱۳ بهمن ۱۳۹۳