اینستکس
دادستان کل کشور: اینستکس مولود معلول برجام است ۱۲ تیر ۱۳۹۸

دادستان کل کشور: اینستکس مولود معلول برجام است

دادستان کل کشور با بیان این که اینستکس فرزند و مولود معلول برجام است، از مسئولان سیاسی کشورمان خواست حواسشان به عدم تعهدات گذشته غرب باشد و این فرزند معلول را به دامن نگیرند.