جمجمه
کشف جمجمه و اسکلت انسان در جریان حفاری فاضلاب در میبد ۱۷ تیر ۱۳۹۸

کشف جمجمه و اسکلت انسان در جریان حفاری فاضلاب در میبد

در جریان حفاری پروژه فاضلاب در شهرستان میبد، تعدادی جمجمه و استخوان انسان از دل خاک بیرون آمد.