سند تحول
مدیران مدارس بر سند تحول نظام تعلیم و تربیت مسلط باشند 24 دی 1400
آیت‌الله اعرافی:

مدیران مدارس بر سند تحول نظام تعلیم و تربیت مسلط باشند

امام جمعه میبد گفت: مهمترین ویژگی مدیران مدارس برخورداری از اندیشه جامع، متوازن و فرانگر برای رسیدن به هدف و ضرورت تسلط بر سند تحول نظام تعلیم و تربیت است.