فعالان اقتصادی
حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در دستور کار استان است 05 دسامبر 2019
استاندار یزد:

حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در دستور کار استان است

استاندار یزد با اشاره به اثرات مثبت توجه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به مناطق محروم گفت: یکی از برنامه های اصلی استان حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است.