قتصاد مقاومتی
رسانه‌ها کالاهای باکیفیت استانی را به مردم معرفی کنند ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

رسانه‌ها کالاهای باکیفیت استانی را به مردم معرفی کنند

استاندار یزد گفت: رسانه ها کالاهای باکیفیت استانی را به مردم معرفی کنند.