مجموعه پایتخت
دستور ویژه رئیس صداوسیما برای بررسی حواشی سریال «پایتخت» ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

دستور ویژه رئیس صداوسیما برای بررسی حواشی سریال «پایتخت»

رئیس سازمان صداوسیما به معاونت سیما دستور ویژه ای برای بررسی حواشی قسمت آخرپایتخت6 داده و گفته است باید مشخص شود این اقدام حاصل اشتباه و بی توجهی است یا فتنه انگیزی «ستون پنجم فرهنگی دشمن»؟!