2 2بهمن
پیام تشکر فرماندار میبد از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

پیام تشکر فرماندار میبد از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

فرماندار میبد طی پیامی مراتب تجلیل خود را از حضور حماسی مردم شهرستان را در راهپیمایی 22 بهمن اعلام داشت.