پس از کش وقوس‌های فراوان شهرستانهای یزد، تفت و زارچ برای جلب رضایت آقای حفیظی در تصدی مسئولیت شهرداری‌های این شهرها بلاخره ایشان امروز عصر با تصدی مسئولیت شهرداری زارچ موافقت نمود. به گزارش میبد نیوز، محمد رضا حفیظی برنامه کاری خود را به شهرداری تفت، شهرداری ناحیه سه یزد، شهرداری زارچ ارائه داده بود و […]

 پس از کش وقوس‌های فراوان شهرستانهای یزد، تفت و زارچ برای جلب رضایت آقای حفیظی در تصدی مسئولیت شهرداری‌های این شهرها بلاخره ایشان امروز عصر با تصدی مسئولیت شهرداری زارچ موافقت نمود.

حفیظی شهردار میبدبه گزارش میبد نیوز، محمد رضا حفیظی برنامه کاری خود را به شهرداری تفت، شهرداری ناحیه سه یزد، شهرداری زارچ ارائه داده بود و همچنین در خصوص پیشنهاد معاونت خدمات شهری شهرداری یزد ایشان از آقای عظیمی‌زاده تشکر و از تصدی این مسئولیت خودداری نموده بود.

گفتنی است که شهرداران قبلی این شهر بترتیب آقایان اقبالی ۱۳  و بابایی ۱۷ سال شهردار زارچ بودند که این نشان دهنده قدرشناسی مردم و مسئولان برای خدمتگذارنشان می‌باشد و با توجه به اینکه آقای آسایش (سفیر ایران در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس) از گزینه‌های قطعی استانداری یزد و از اهالی زارچ می‌باشد زمینه بهره مندی بیشتر مردم این منطقه از تجربیات ارزشمند آقای حفیظی را فراهم ساخته است.