بخشدار مرکزی میبد گفت: شرکت‌ها نخاله‌های صنعتی خود را در مکان مشخص‌شده (کمربندی شرقی) دفن کنند.

به گزارش نارین‌خبر، محمدجواد احمدی بخشدار مرکزی میبد گفت: با توجه به مکان اعلام‌شده توسط ادارات شهرستان بخصوص منابع طبیعی، راه و شهرسازی و همچنین دادستانی تعیین و طی نامه‌ای از سوی اداره محیط‌زیست شهرستان به شرکت‌ها ارسال‌شده، شرکت‌ها نخاله‌های صنعتی خود را در مکان مشخص‌شده (کمربندی شرقی) دفن کنند.

 احمدی در ادامه از حفاظت منابع طبیعی، راه و شهرسازی، محیط‌زیست و شرکت شهرک صنعتی جهان‌آباد خواست نظارت بر واحدهای صنعتی دارای نخاله را بیشتر کرده و با متخلفان که در محل مشخص‌شده نخاله‌های خود را دفن نمی‌کنند؛ برخورد قانونی کنند.