مادر شهید محمدرضا ابراهیم‌پور میبدی می‌گوید: فرزندم همیشه برای این که چرا نتوانسته از یاران امام حسین(ع) باشد، گریه می‌کرد.

مادر شهید محمدرضا ابراهیم‌پور میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار نارین بیان داشت: فرزندم همیشه برای این که چرا نتوانسته از یاران امام حسین(ع) باشد، گریه می‌کرد.

این ویدئو کلیپ را به صورت کامل در ادامه مشاهده کنید.