شماره 125 هفته نامه فرهنگی و اجتماعی نارین با گستره استانی چاپ و منتشر شد.

به گزارش نارین‌خبر، شماره ۱۲۵هفته نامه فرهنگی و اجتماعی نارین به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ چاپ و منتشر شد.

شهروندان می‌توانند نسخه چاپی نشریه نارین را از کتابفروشی‌ حسابی واقع در مرکز شهر میبد تهیه کنند.

همچنین نسخه  pdf این هفته نامه از «اینجا» قابل دریافت می‌باشد.