به مناسبت لیالی قدر، ۱۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۷۵ میلیون تومان بین نیازمندان بخش ندوشن توزیع شد.

به گزارش نارین‌خبر، همزمان با لیالی قدر و به همت حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ندوشن و با حضور مسئولین ندوشن و میبد، ۱۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۷۵ میلیون تومان بین نیازمندان بخش ندوشن توزیع شد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ندوشن اظهار داشت : ارزش هریک از این بسته‌های معیشتی، ۵۰۰ هزار تومان و در مجموع برای این امر خداپسندانه ۷۵ میلیون تومان هزینه شد.

این اقدام با حضور مسئولین شهر ندوشن و با همکاری حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع)، شهرداری ندوشن، کانون مسجد الغدیر، تعدادی از خیرین شهر ندوشن و آستان قدس رضوی انجام شد.