دادستان عمومی و انقلاب اردکان گفت: با توجه به اینکه نقد کردن یکی از رسالت های رسانه هاست ولی نباید در عرصه انتقام گیری و تسویه حساب سیاسی باشد بلکه در جهت اصلاح جامعه حرکت کند.

به گزارش نارین‌خبر،  مهدی حسن پور در اولین جلسه پیشگیری تخلفات انتخاباتی رسانه ها اظهار کرد: رسانه ها نقش اثرگذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روح، روان، ذهن افراد دارد و انتظار است رسالت خود را در مسیر تعالی نظام و انقلاب بع کار گیرند.

وی در رابطه با انتشار مطالب توسط رسانه‌ها افزود: قلم اصحاب رسانه باید در راستای تحقق بخشیدن به آرمان های نظام و ساختن فرهنگ، فکر و اندیشه و ایجاد احساس امنیت حرکت نماید.

دادستان عمومی و انقلاب اردکان گفت: سرنوشت کشور، در برگزاری انتخابات سالم است و در این راستا باید به دید وظیفه گرایانه به این موضوع نگاه کرد.

حسن پور در خصوص کاهش تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: با ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قانون‌مداری در امر انتخابات که یکی از رسالت‌های سنگین اصحاب رسانه است می توان  شاهد لنتخاباتی سالم و با شکوه بود.

وی در رابطه با اهمیت فضای مجازی در انتخابات عنوان کرد: متولیان در فضای مجازی باید از حداقل ها مطلع بوده و در کنار اشرافِ نسبی به این موضوع مهم، همه جوانب را رعایت کنند.

دادستان اردکان خاطرنشان کرد: جلب اعتماد مردم در انتخابات، به پایبند بودن رسانه ها به رسالت درست، صحیح و اطلاع رسانی دقیق وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نقد کردن یکی از رسالت های رسانه هاست ولی نباید در عرصه انتقام گیری و تسویه حساب سیاسی باشد بلکه در جهت اصلاح جامعه حرکت کند.

حسن پور در رابطه با تعامل و همکاری رسانه ها خاطرنشان کرد: رسانه ها با درج کردن محتوا و مطالب قانونی, سوادِ انتخاباتی مردم را بالا برده و به برگزاری هر چه پرشور و حداکثری  انتخابات کمک کنند.