سال گذشته 100 فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان یزد از تسهیلات نظام‌وظیفه شامل معافیت کفالت، کاهش تعرفه صدور کارت معافیت و معرفی برای انتقال محل خدمت بهره‌مند شدند.

به گزارش نارین‌خبر، محمدحسین جمال پور، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان یزد درزمینهٔ بهره‌مندی خانواده‌های تحت حمایت از تسهیلات نظام‌وظیفه گفت: سال گذشته ۱۰۰ فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان یزد از تسهیلات نظام‌وظیفه شامل معافیت کفالت، کاهش تعرفه صدور کارت معافیت و معرفی برای انتقال محل خدمت بهره‌مند شدند.

وی افزود: ۵۰ نفر از مددجویان تحت حمایت در این مدت با حمایت کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شدند و هفت نفر از کاهش تعرفه صدور کارت معافیت بهره‌مند شدند و برای ۴۳ فرزند مددجو نیز معرفی‌نامه انتقال محل خدمت سربازی صادر شد.

۲۵ هزار خانوار نیازمند با جمعیت ۵۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان یزد قرار دارند این در حالی است که ۱۰ هزار خانوار دارای سرپرست زن هستند.